• Plusdotácia/ Vysoký kognitívny potenciál
  • Výsledky cerebro-cievnych príhod (mŕtvice)
  • Neurodegeneratívne choroby
  • Ošetrenia pre jazyk
  • Liečba pre pamäť, pozornosť, plánovanie a riadenie aktivít
  • Kognitívna stimulácia

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

chyba: Obsah je chránený !!