neuropsychologická diagnostika a logopedické hodnotenie
  • dyslexie, dysortografia, dyskalkúlia, dysgrafia
  • Poruchy pozornosti a hyperaktivita / impulzivita (ADHD)
  • Poruchy primárneho jazyka
  • Plusdotácia/ Vysoký kognitívny potenciál
neuropsychologická a logopedická liečba
  • Liečba špecifických ochoreníštúdium, poruchypozornosť a choroby jazyk
  • Liečba porúch hlas
  • Liečba porúch lastovička
školenie rodičov
  • Cesta z podpora rodičov na zvládanie problémov s správaním detí
podpora štúdia

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

chyba: Obsah je chránený !!