Asynchrónne kurzy sú kurzy, ktoré môžete sledovať online bez časového obmedzenia. Pozostávajú zo zaznamenaných hodín rozdelených do modulov a sú neustále aktualizované. Po zakúpení kurzu budú všetky nasledujúce zverejnené videá k dispozícii bezplatne. Asynchrónne kurzy netrvajú: môžete si ich kúpiť, keď chcete, a podľa potreby ich vyplniť.

 

 

 

PowerPointový workshop

 

 

Začnite písať a stlačením klávesu Enter vyhľadajte

chyba: Obsah je chránený !!